Przejdź do treści strony

Nagrody Burmistrza Olsztynka za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – nabór wniosków

Burmistrz Olsztynka zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagrody dla sportowców, którzy w 2023 roku odnieśli sukcesy w krajowym bądź międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. O nagrody mogą ubiegać się także trenerzy i działacze sportowi oraz kluby lub stowarzyszenia sportowe, działające na terenie gminy Olsztynek. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień sportowych określone zostały Uchwałą Nr XI -106/2011 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Wzór wniosku oraz uchwała Rady Miejskiej w Olsztynku udostępnione zostają poniżej oraz w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Wniosek o przyznanie nagród lub wyróżnień sportowych wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nagrody/Wyróżnienia Sportowe” w Biurze Obsługi Klienta – Urzędu Miejskiego w Olsztynku (Olsztynek, Ratusz 1, pok. nr 2) lub listownie - decyduje data stempla pocztowego.

Termin składania kompletu dokumentów upływa 30 kwietnia 2024 r.