Przejdź do treści strony

Wyniki I otwartego konkursu ofert

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych