Przejdź do treści strony

Wyniki I otwartego konkursu ofert

Zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych

Wyniki I otwartego konkursu ofert

Wyniki pozostałych zadań z 20 lutego 2023 r