Przejdź do treści strony

Ułatwienia dla niesłyszących i niedosłyszących

Burmistrz Olsztynka informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach  komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

  • kontaktować się z Urzędem Miejskim w Olsztynku osobiście zgłaszając się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Olsztynku - w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.15 do 15.15 oraz w piątki w godzinach od 7.15 do 14.15,
  • komunikować się Urzędem Miejskim w Olsztynku za pomocą:
  1. poczty elektronicznej - ratusz@olsztynek.pl lub e.malecka.pf@olsztynek.pl
  2. faksu – numer +48895195457
  3. telefonu: +48895195453 lub  +48895195454.

W kontakcie z Urzędem osoba niepełnosprawna będzie miała prawo do:

  • pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
  • pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,
  • tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN.

Świadczenie będzie realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego  w Olsztynku – Panią Ewę Wylamowską  posługującą się PJM i SJM.

Aby skorzystać z pośrednictwa  tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miejskiego w Olsztynku (np. e-mailem lub faksem) trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się w załączniku do niniejszej informacji. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miejskim w Olsztynku nie musi być wcześniej uzgadniana.