Przejdź do treści strony

Koncepcja i wizualizacje ekspozycji Muzeum

Dnia 26 czerwca 2015 roku w Olsztynku nastąpiła  inauguracja Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag  IB i Historii Olsztynka.   W uroczystości  wzięli udział przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych i lokalnych instytucji  oraz wszyscy przybyli goście.

 

Nowy obiekt  wywołuje zainteresowanie zarówno wśród lokalnych mieszkańców, jak i turystów odwiedzających nas ze wszystkich stron świata.

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka zajęło pierwsze miejsce w ogólnopolskim plebiscycie organizowanym przez kulturaonline.pl w 2017 roku.

30 marca 2017 roku otrzymało Certyfikat od Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego  Gustawa Marka Brzezina. Uhonorowano placówkę pamiątkowym medalem oraz wpisem do księgi Laur „Najlepszym z Najlepszych” za szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i za granicą w roku 2016.

Sukces instytucji świadczy o jej znaczącym  potencjale kulturalnym, edukacyjnym i promocyjnym w skali regionu.

 

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka to obiekt, w którym przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii prezentujemy historię obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein i gminy Olsztynek. Multimedialne prezentacje skomponowane z klasycznymi eksponatami, archiwalnymi fotografiami, mapami oraz oryginalnymi publikacjami m.in. pamiętnikami, listami, skłaniają do refleksji i pozostają w pamięci odwiedzających.

W muzeum istnieją dwie główne sale. Pierwsza poświęcona jest dziejom Olsztynka oraz walorom turystycznym miasta i gminy. Przybliża historię tego ponad 655-letniego miasteczka od czasów przebywających na tych terenach plemion pruskich. Poprzez multimedialne mapy miasta i gminy, muzeum przenosi widza w zachwycający świat zabytków zabudowań i okazów archeologicznych. Ponadto biografie zasłużonych podkreślają jak istotna jest nauka, język, kultura i tradycja w życiu człowieka. W dziale tym również zaprezentowano eksponaty wydobyte podczas badań archeologicznych przeprowadzonych w centrum miasta. Najcenniejszymi wykopaliskami są cztery tłoki pieczętne z początków dziejów miasta Olsztynek.         

Druga sala rozpoczyna się historią I wojny światowej i jej skutków dla tego regionu. Wiele uwagi poświęcono bitwie pod Tannenbergiem, która odbyła się 28/29 sierpnia 1914 roku. Efektem tego było powstanie mauzoleum Tannenberg Denkmal, które miało nadać bitwie rangę ogólnoniemieckiego zwycięstwa. Druga sala przede wszystkim upamiętnia ofiary drugiego co do wielkości w Prusach Wschodnich obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein, funkcjonującego w latach 1939-1945. Przez obóz przewinęło się około 400 tysięcy jeńców różnych narodowości. Najliczniejszą grupę stanowili Rosjanie, Francuzi, Polacy Włosi oraz Belgowie. W Stalagu IB Hohenstein zmarło ponad 55 tys. jeńców, których pochowano na cmentarzu w Sudwie.

Obiekt ukazuje wygląd pomieszczeń baraku obozowego wraz z wyposażeniem. Umieszczone między rekwizytami gabloty zawierają eksponaty m.in., obuwie, naczynia codziennego użytku, środki czystości, narzędzia medyczne. Przez moment można doświadczyć pobytu w szeregu podczas apelu lub przeżyć nocny alarm obozowy. Kolejną ekspozycję poświęcono martyrologii obozowej, która to w wymowny sposób, poprzez relacje i wspomnienia byłych osadzonych podkreśla i uświadamia rozmiar tragedii oraz nieszczęść ludzi przebywających w Stalagu IB Hohenstein w całym okresie jego funkcjonowania.

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka to lekcja historii przywracająca pamięć o wydarzeniach, które działy się na przestrzeni wieków, zabiera w miejsca, pamięci i zadumy oraz przybliża sylwetki ludzi, których los na zawsze związał z tym regionem. Obiekt ten to również forma szacunku złożonego jeńcom wojennym Stalagu IB Hohenstein.

 

Film promocyjny Multimedialnego Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka. Po raz pierwszy został wyemitowany w czerwcu 2015 roku tuż przed uroczystą inauguracją Muzeum.

http://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/906,mozna-juz-zwiedzac-multimedialne-muzeum-obozu-stal

 

Muzeum znajduje się na poddaszu olsztyneckiego ratusza.

Godziny otwarcia:

-  od  poniedziałku do czwartku: w godz.  8.00 – 15.00

-  piątek: w godz.  8.00 – 14.00

Grupy zorganizowane turystyczne i szkolne prosimy o wcześniejsze zgłoszenie terminu przyjazdu.

Wstęp bezpłatny!

 

Kontakt:

Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i Historii Olsztynka
ul. Ratusz 1
11-015 Olsztynek
E-mail:muzeum@olsztynek.pl
Telefon: (89) 519 54 90

 

Zapraszamy serdecznie!

Koncepcja i wizualizacje ekspozycji Muzeum