Przejdź do treści strony

Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku

Mirosław Obrębski - Dyrektor 
Zespół Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
ul. Górna 5, 11-015 Olsztynek
Regon 510384477 NIP 739-11-83-562

tel. centrala: 89 650 05 00, fax: 89 650 05 00, zasip@olsztynek.pl

 

dyrektor - tel.: 89 650 05 01, e-mail: oswiata@olsztynek.pl,  

 

główny księgowy - tel.: 89 650 05 03, e-mail: zasip.gk@olsztynek.pl,

 

dowożenie uczniów - tel.: 89 650 05 02, e-mail: zasip.tech@olsztynek.pl,

 

obsługa kadrowa - tel. 89 650 05 05, e-mail: zasip.kadry@olsztynek.pl.

 

stypendia - tel. 89 650 05 05,

 

informatyk - tel. 89 650 05 08.

 

Godziny urzędowania: pon.-pt. 715 - 1515

Zespół powołany jest do realizacji zadań z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej i finansowej szkół i przedszkoli.

Zadania:
- organizacja i prowadzenie inwestycji oraz remontów szkół i przedszkoli,
- organizacja i prowadzenie dowozu dzieci do szkół i przedszkoli,
- administrowanie lokalami mieszkalnymi i działkami nauczycielskimi,
- obsługa szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia spraw osobowych, księgowości, zaopatrzenia w opał, energię elektryczną, wodę i pomoce szkolne, napraw i konserwacji urządzeń i instalacji technicznych.

Biuletyn Informacji Publicznej