Przejdź do treści strony

Wyłożenie projektu planu w Łutynówku

Burmistrz Olsztynka informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie geodezyjnym Łutynowo.

Szczegółowe informacje o terminach wyłożenia oraz dyskusji publicznej znajdują się w obwieszczeniu, natomiast z treścią projektu planu można zapoznać się na stronie procedury planistycznej.