Przejdź do treści strony

Wręczenie laptopów i komputerów- Granty PPGR

Burmistrz Olsztynka informuje, że w dniu 6 grudnia 2022 r. od godz. 10.00 w sali widowiskowej (dawnej sali gimnastycznej) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku rozpocznie się wydawanie laptopów, komputerów i tabletów w ramach grantu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
Sprzęt trafi do 442 uczniów zamieszkujących gminę Olsztynek, którzy uzupełnili dokumentację w procesie weryfikacji (pod numerem telefonu 89 650 05 00 można uzyskać informację, czy zainteresowana osoba jest na liście).
Rodzice i opiekunowie prawni, którzy składali wnioski grantowe w imieniu swoich dzieci, podpiszą w tym dniu umowę darowizny wraz z protokołem przekazania, na podstawie której dzieci staną się właścicielami przekazywanych sprzętów.
Uczniowie pełnoletni podpisują umowę darowizny wraz z protokołem przekazania i odbierają sprzęt samodzielnie.
Aby odebrać sprzęt rodzice muszą na miejscu potwierdzić informację o numerze PESEL dziecka oraz przynieść ze sobą dowód osobisty (w celu potwierdzenia tożsamości).
W przypadku opiekunów prawnych należy przedłożyć kopię odpisu postanowienia sądu ustanawiającego opiekuna. Istnieje możliwość podpisania umowy przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych.