Przejdź do treści strony

WAŻNY KOMUNIKAT! Warunkowa przydatność wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie informuje, że woda z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego Wiatraki w Marózku została uznana za warunkowo przydatną do spożycia.

Po przeanalizowaniu wyników badania jakości wody pobranej w ramach nadzoru 12 czerwca 2024 r. z wodociągu lokalnego Ośrodka Wypoczynkowego Wiatraki w Marózku przez pracownika PSSE w Olsztynie opisanych sprawozdaniami LBŚiŻ-OBW/1072/2024 i LBŚiŻ-OBW/1073/2024 z 15 stycznia 2024 r.
1. stwierdza:

  • warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na wystąpienie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody pobranej z sieci wodociągu lokalnego, w punktach zgodności w kuchni oraz na zmywaku, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 o C po 72 h w ilości >300 jtk /1 ml.

Termin działań naprawczych: Do 15 lipca 2024 r.

Prosimy spożywać wodę jedynie po przegotowaniu, aby uniknąć ryzyka zdrowotnego. Więcej informacji  w załączniku poniżej.