Przejdź do treści strony

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztynek na dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych oraz kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Informujemy, że od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku będzie trwał nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Olsztynek na dofinansowanie kosztów budowy studni głębinowych oraz kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informacje i druki do pobrania znajdują się w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olsztynku (BIP) w zakładce - Druki do pobrania. Poniżej znajdują się odpowiednie linki:

https://bip.olsztynek.pl/telefony-urzdu/3371-menu/druki-do-pobrania/dotacje-do-budowy-studni-gbinowych.html

https://bip.olsztynek.pl/telefony-urzdu/3372-menu/druki-do-pobrania/dotacje-na-przydomowe-oczyszczalnie.html

Po więcej informacji zapraszamy do Urzędy Miejskiego w Olsztynku, pokój nr 18.