Przejdź do treści strony

Spotkanie Komitetu Budowy Pomnika św. Piotra w Olsztynku

W dniu 9 marca 2023 roku w siedzibie Zespołu Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku odbyło się spotkanie Komitetu Budowy Pomnika św. Piotra w Olsztynku. W spotkaniu, pod przewodnictwem Krzysztofa Wieczorka udział wzięli zarówno przedstawiciele samorządu gminnego z Burmistrzem Robertem Waraksą i Andrzejem Wojdą przewodniczącym Rady Miejskiej w Olsztynku, wraz z radnymi, oraz dawni włodarze miasta i gminy, przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz Olsztynka, przedstawiciele placówek oświatowych, kulturalnych i olsztyneckich zakładów pracy.

W czasie spotkania przypomniano, że postać św. Piotra od samych początków, czyli już od 1359 roku, nierozerwalnie była związana z Olsztynkiem. 2009 r. proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku ks. Dziekan Stanisław Pietkiewicz oraz władze miasta, uprzednio podejmując uchwałę Nr XXIX-313/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania Miastu Olsztynek patronatu św. Piotra, złożyły wniosek do Komisji Episkopatu Polski, a następnie do Watykanu o ustanowienie św. Piotra patronem Olsztynka.

W dniu 27 marca 2012 r. odbyła się XIV uroczysta sesja Rady Miejskiej w Olsztynku. Sesja została zwołana z okazji przekazania dokumentu „Varmiensis” Stolicy Apostolskiej zatwierdzającego wybór Świętego Piotra Apostoła na Patrona Olsztynka. Dokument Kongregacji Kultu Bożego i Sakramentów Stolicy Apostolskiej, mocą uprawnień nadanych przez papieża Benedykta XVI, przekazał Burmistrzowi Olsztynka Arturowi Wrochnie już nieżyjący jego ekscelencja Metropolita Warmiński Ks. Arcybiskup dr Wojciech Ziemba.

Abp Wojciech Ziemba ocenił pomysł władz Olsztynka jako genialny, za który społeczeństwo będzie zawsze wdzięczne. Wtedy też przypomniał papieża Jana Pawła II, który niezwykle ciepło rozpamiętywał „przymusowy” nocleg na dworcu w Olsztynku. W czasie sesji podkreślono wielowiekową obecność postaci pierwszego papieża  wśród mieszkańców miasta najpierw jako patrona pierwszego kościoła parafialnego w Olsztynku  (dziś Salon Wystawowy MBL), a później również  herbu miejskiego.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było nadanie przez Radę Miejską w Olsztynku placowi położonemu w samym sercu  miasta Olsztynek, uchwałą Nr X-69/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., nazwy „plac św. Piotra”. Od tego czasu plac świętego Piotra już nie tylko kojarzy się ze  Stolicą Apostolską, ale również z … Olsztynkiem.

Zwieńczeniem tych działań była uroczysta msza na placu św. Piotra w dniu 3 września 2017 r. odprawiona przez kardynała Stanisława Dziwisza oraz Metropolitę Warmińskiego abp Józefa Górzyńskiego. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi zawdzięczamy również przekazanie w roku 2014 delegacji Olsztynka, złożonej z przedstawicieli władz samorządowych oraz ks. kanonika Stanisława Pietkiewicza, relikwii papieża Polaka.

Zdaniem wszystkich uczestników spotkania przyszedł teraz czas, ażeby św. Piotr, który jest oficjalnym patronem miasta i placu w jego sercu, pojawił się w postaci figury ze spiżu twardego jak skała na placu swojego imienia.  Zwłaszcza w czasach zagrożenia pandemią, wojny u naszych wschodnich sąsiadów, czasów niepewności, zachwiania wartości i wielu zagrożeń jakie się pojawiają niemal każdego dnia. Figura patrona ma przypominać naszym mieszkańcom i osobom odwiedzającym nasze miasto i gminę, że nasza wiara i dziedzictwo historyczno-kulturowe powinny być trwałe jak ta skała i spiż. Z drugiej zaś strony pamiętamy, że pierwszy w historii Kościoła papież był też człowiekiem mającym chwile zwątpienia i słabości. Ale wybrał wartości, które przetrwały ponad dwa tysiąclecia.

 

Mirosław Obrębski