Przejdź do treści strony

"Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024"

Trwa nabór wniosków w konkursie "Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024". W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie od 10 000 do 20 000 złotych. W ramach programu w roku 2024 udzielonych zostanie do 26 dotacji. Inicjatywa odbywać się będzie na obszarze całego kraju, dla organizacji niemogących samodzielnie zaciągać zobowiązań. O środki mogą ubiegać się organizacje poradnicze, które chcą zrealizować inicjatywy wspierające osoby potrzebujące z całego kraju. Nabór wniosków w konkursie trwa do 13 czerwca.

Regranting Organizacji Poradniczych jest inicjatywą wsparcia skierowaną dla placówek realizujących poradnictwo dla różnych grup społecznych. 
Konkurs kierowany jest do uniwersyteckich poradni prawnych, diecezjalnych i parafialnych placówek poradnictwa rodzinnego oraz organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej.

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach z pisania wniosków, które odbędą się 3 czerwca o godz. 17:00 online. 

Zapisy: www.klaster.org.pl/zdobadz-dotacje-dla-organizacji-poradniczej-warsztaty-z-pisania-wnioskow/

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej: grantydlaporadni.pl. 

Wnioski można złożyć bezpośrednio za pomocą generatora: generator.grantydlaporadni.pl/