Przejdź do treści strony

Przypomnienie o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023

Urząd Miejski w Olsztynku przypomina o obowiązku dokonania opłaty (II
raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
roku 2023 w terminie do 31 maja 2023 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek:
Urząd Miejski w Olsztynku
87 8823 0007 2001 0000 0169 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu punktu sprzedaży oraz
określeniem raty, której wpłata dotyczy i rodzaju zezwolenia (ABC).

Każda opłata II raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem
terminowości jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp.

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty II raty o
nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1 a 30
czerwca 2023 i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest
wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za
korzystanie z zezwoleń płatną do 30 czerwca 2023 r. Brak opłaty II
raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje
wygaszenie zezwoleń.

Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z
2023 r. poz. 165).