Przejdź do treści strony

Nowe miejsca opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w Olsztynku

W Żłobku Miejskim w Olsztynku utworzono 8 dodatkowych miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ,,Maluch + 2022 – 2029”.

W ramach funkcjonującej już instytucji zakupiono dodatkowe wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki takie, jak: meble, wyposażenie wypoczynkowe, sanitarne, kuchenne, zabawki oraz pomoce do prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych.

Natomiast wiosną 2024 r. planowane jest: wykonanie placu zabaw, wiaty na odpady stałe oraz wymiana części ogrodzenia.

Zadanie związane z tworzeniem nowych miejsc opieki finansowane jest ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS).

Całkowita wartość zadania wyniosła: 99.280,00 zł, w tym:

  • środki europejskie w kwocie 81.925,86 zł
  • środki dofinansowania w formie współfinansowania krajowego środków europejskich w kwocie 17.354,14 zł.

W pierwszym dniu pobytu w placówce, w dniu 01.02.2024 r. nowo przyjęte dzieci uroczyście przywitał Zastępca Burmistrza – Pan Bogusław Kowalewski oraz Dyrektor Żłobka Miejskiego w Olsztynku – Barbara Sternicka.

Dzięki nowo utworzonym miejscom, Żłobek będzie miał możliwość objęcia opieką łącznie 48 dzieci. Realizując powyższy projekt, zwiększamy dostępność do placówki opieki nad najmłodszymi dziećmi oraz ułatwiamy rodzicom powrót na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej.

Wszystkim dzieciom życzymy radosnego pobytu w naszej placówce.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Olsztynku

Barbara Sternicka