Przejdź do treści strony

Informacja o obowiązku złożenia oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024

Urząd Miejski w Olsztynku przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2023 oraz dokonania opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 w terminie do 31 stycznia 2024 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek:

Urząd Miejski w Olsztynku

87 8823 0007 2001 0000 0169 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu punktu sprzedaży oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy i rodzaju zezwolenia (ABC).

Każda opłata I raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem terminowości jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp.

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty I raty o nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1 lutego 2024 r. a 1 marca 2024 r. i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń płatną do 1 marca 2024 r. Brak opłaty I raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń.

Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).