Przejdź do treści strony

INFORMACJA BURMISTRZA OLSZTYNKA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI DRWĘCK, CZARCI JAR ORAZ LICHTAJNY

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Burmistrz Olsztynka informuje mieszkańców miejscowości Drwęck, Czarci Jar oraz Lichtajny, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku wraz ze Strażą Miejską, będą przeprowadzać kontrolę obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.