Przejdź do treści strony

III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Rozpoczął się nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony od stycznia do kwietnia 2023 r.
– ogólnopolskiego, który odbędzie się w lipcu 2023 r.

Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

 W załączeniu szczegółowe informacje:

-  Regulamin III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki

   Prezydenta RP,

-  Karta zgłoszeniowa stanowiąca Załącznik nr 1 do ww. Regulaminu,

-  plakat III edycji Konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia znajdują się w załączonych materiałach oraz na stronie internetowej https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/startuje-iii-edycja-konkursu-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta,63173


Plakat informacyjny