Przejdź do treści strony

Grant Sołecki GRUNT TO MIEĆ GRUNT

Portal Przetargów Rolnych zaprasza do udziału w naborze wniosków Grant Sołecki GRUNT TO MIEĆ GRUNT. Program skierowany jest do wszystkich aktualnie urzędujących sołtysów z terenu całej Polski.

Cele projektu:

- dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw rolnych,

- zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni.

Budżet projektu: 9 000 000 PLN.

Termin naboru wniosków: od 15 stycznia 2021 do 15  marca 2021 roku.

Zgłoszenie do programu  należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki. Zgłoszenia przyjmowane będą od sołtysów danej Gminy, przy czym dla jednego Sołectwa można złożyć w naborze Grantowym GRUNT TO MIEĆ GRUNT tylko jedno zgłoszenie. Grant przyznaje
się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu Sołectwu bez stosowania kryteriów punktacji. Odstępuje się od obowiązku rozliczenia przyznanego grantu oraz sposobu jego rozdysponowania.

 

Dokumentacja zgłoszenia do Programu jest dostępna na stronie Organizatora: https://agroprzetargi.pl/ zakładka GRANT SOŁECKI lub na profilu https://www.facebook.com/agroprzetargi/ .