Przejdź do treści strony

Dystrybucja tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

W gminie Olsztynek utworzono punkty wydawania preparatu jodku potasu. Aktualnie nie ma zagrożenia radiacyjnego, a więc nie ma potrzeby wydawania preparatu. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Plan dystrybucji jest standardową procedurą związaną z zarządzaniem kryzysowym, na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.

Działania prowadzone są, by w razie wystąpienia realnego zagrożenia tabletki zostały szybko przekazane wszystkim mieszkańcom. Urząd Miejski w Olsztynku dysponuje odpowiednią liczbą tabletek. Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się, w momencie zagrożenia na polecenie wojewody warmińsko-mazurskiego.
Należy podkreślić, że profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu na własną rękę jest odradzane przez lekarzy i specjalistów.

Wskazania do stosowania:

W przypadku np. awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodku koniecznie jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodku. Przyjęcie tabletki, nasyca tarczycę stabilnym jodkiem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodku i zapobiegając jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od zdarzenia na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Zasady odbioru preparatów w punktach.

 1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia zaś dzieciom tylko w obecności osób dorosłych tj. rodziców lub prawnych opiekunów, nauczycieli, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz strażaków.
 2. W pierwszej kolejności wydawanie preparatów następuje osobom zamieszkującym gminę Olsztynek.
 3. Wydawanie preparatów jest jednorazowe.
 4. Zażycie preparatu przez osoby dorosłe należy podjąć poza obiektem wydawania.
 5. Wydawanie preparatów będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktów.
 6. Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji i Straży Miejskiej.

Punkty dystrybucji preparatu jodku potasu!

Dzieci i młodzież przebywająca w szkole będzie mogła przyjąć preparat jodku potasu w placówkach oświatowych, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

Punkty dystrybucji preparatu jodku potasu da dzieci i młodzieży:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, ul. Górna 5.  
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, ul. Ostródzka 2.
 3. Przedszkole Miejskie w Olsztynku, ul. Szkolna 9.
 4. Zespół Szkół im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, ul. Zamkowa 6.
 5. Liceum Ogólnokształcące im. J. Kaczmarskiego w Olsztynku, ul. Klikowicza 4.
 6. Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, ul. Pionierów 7.
 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Waplewie, Waplewo 15.
 8. Szkoła Filialna im. Erwina Kruka w Elgnówku, Elgnówko 27.

Osoby dorosłe będą mogły otrzymać preparat jodku potasu:

Miasto Olsztynek:

 1. Osiedle nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku,  ul. Górna 5.
 2. Osiedle nr 2 - Przedszkole Miejskie w Olsztynku,  ul. Szkolna 9.
 3. Osiedle nr 3 - Gminne Centrum Zdrowia w Olsztynku, ul. Chopina 11.
 4. Osiedle nr 4 - Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku, ul. Pionierów 7.

Gmina Olsztynek. Osoby dorosłe z terenu gminy będą mogły odbierać tabletki jodku potasu w swoich sołectwach. Preparaty będą wydawane przez sołtysów.

Dodatkowe punkty dystrybucji preparatu jodku potasu na terenie miasta i gminy Olsztynek:

 1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla dzieci w Ameryce,  Ameryka 21,
 2. PCPR Oddział w Olsztynku (Dom dla Dzieci w Olsztynku), ul. Sienkiewicza 26.

Kobiety w ciąży, matki karmiące, noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc, w celu przyjęcia preparatu, mogą zgłaszać się bezpośrednio do Gminnego Centrum Zdrowia w Olsztynku, ul. Chopina 11.

Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach:

 • noworodki do 1 miesiąca życia (16 mg) - ¼ tabletki.
 • dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat (32 mg) - ½ tabletki.
 • dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat (65 mg) - 1 tabletka.
 • dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli do 60 lat (130 mg) - 2 tabletki.
 • kobiety w ciąży i karmiące piersią w każdym wieku (130 mg) - 2 tabletki

Przeciwwskazania:

 • Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
 • Opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa.
 • Nadczynność tarczycy.
 • Zapalenie naczyń z hipokomplment.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia jakiekolwiek niepożądanych objawów lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sygnały powiadomienia o uruchomieniu wydawania jodku potasu

 1. Alerty w telefonach komórkowych.
 2. Informacje w mediach (telewizja, radio, Internet).
 3. Dźwięk syren alarmowych, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w tabeli poniżej.