Przejdź do treści strony

Dofinasowanie dla Lipowa Kurkowskiego

13 przedsięwzięć inwestycyjnych otrzyma finansowe wsparcie w ramach samorządowego konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”.

W 16. edycji konkursu samorząd województwa przeznaczył kwotę 250 tys. zł dla gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”.

Wśród wyróżnionych dofinansowaniem znalazło się sołectwo Lipowo Kurkowskie.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.

Celem zadania jest poprawa estetyki i zagospodarowanie terenu przeznaczonego na miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców poprzez budowę wiaty rekurencyjnej wyposażonej w ławki i stoły. Mieszkańcy uporządkują teren po wykonanych pracach.

Planowane działania mają na celu zintegrowanie lokalnej społeczności oraz rozwój kapitału społecznego. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa jest niezbędne w celu nawiązania więzi sąsiedzkiej.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 25 000 zł z czego 20 000 zł to środki pozyskane z dotacji.