Przejdź do treści strony

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - SPOTKANIE Z UCZNIAMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE OLSZTYNEK

Najmłodsi uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie oraz  Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku  przystąpili do spotkania ze służbami mundurowymi, które było poświęcone zasadom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas wizyt obecny był Burmistrz Olsztynka - Mirosław Stegienko, Zastępca Burmistrza - Anna Luśnia, funkcjonariusze z Komisariatu Policji  w Olsztynku, Straży Miejskiej w Olsztynku oraz pracownik Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 

Nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa w wieku wczesnoszkolnym pozwala na kształtowanie u dzieci właściwych nawyków mających następnie swoje przełożenie w  życiu dorosłym. Nie do przecenienia jest zatem wiedza prelegentów, którzy poza omówieniem najważniejszych przepisów drogowych, udzielili dzieciom porad praktycznych oraz wskazali na najbardziej niebezpieczne sytuacje w ruchu drogowym. Szczególną uwagę skierowano na znamienną rolę odblasków, które powinny być podstawowym elementem okrycia wierzchniego. To one umożliwiają dostrzeżenie pieszego w warunkach niedostatecznej widoczności. Na tę okoliczność Burmistrz Olsztynka oraz Zastępca Burmistrza przekazali  pierwszoklasistom  kamizelki odblaskowe. Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła  się wizyta Sierżanta Żabusia (pluszowej żaby), który asystował podczas spotkań. Po prelekcji uczniowie mieli możliwość zwrócenia się z wątpliwościami i pytaniami do funkcjonariuszy. Przeprowadzono dyskusje o dylematach najmłodszych. Wszyscy uczestnicy spotkania  pracowali z wielkim zaangażowaniem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

 

 

 


Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku.