Przejdź do treści strony

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło do Olsztynka

Harcerze 23 Olsztyneckiej Wodnej Drużyny Harcerskiej "ANCORA" wręczyli dziś władzom miasta Betlejemskie Światło Pokoju. Płomień jest symbolem pokoju i nadziei, które pokładamy w nowym, nadchodzącym roku.

Światełko odebrał Burmistrz Olsztynka Robert Waraksa wraz z Zastępcą Burmistrza Olsztynka, Bogusławem Kowalewskim.