Przejdź do treści strony

Ankieta członków Sieci Cittaslow dotycząca Koncepcji Rozwoju Strategicznego Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo!

W związku z opracowywaniem przez miasta – członków Sieci Cittaslow Koncepcji Rozwoju Strategicznego Miast Sieci Cittaslow woj. warmińsko-mazurskiego, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety.

Nawiązując do celów wyznaczonych w dokumentach programowych Komisji Europejskiej dotyczących polityki spójności na lata 2021-2027 prosimy o wypełnienie poniższych tabel (wskazanie przykładów projektów, które mogą być realizowane w Waszym mieście w ramach poszczególnych celów i są związane ze specyfiką miast Sieci Cittaslow).

Uprzejmie prosimy, aby proponowane projekty zawierały konkretne rozwiązania (rodzaj działań, ich lokalizacja, oczekiwane przez Państwa efekty). Prosimy o wskazanie propozycji nazwy projektu i krótkiego opisu czego ten projekt dotyczy.

Niektóre projekty, które Państwo zaproponują mogą pasować do więcej niż jednego celu. Prosimy jednak o nie powielanie tych samych projektów przy różnych celach, a przypisywanie ich do tego celu, w którego założenia Wasza propozycja najbardziej się wpisuje.

Zwracamy się z prośbą o wysyłanie wypełnionych ankiet na adres Biura Stowarzyszenia (10-578 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 32/11) w terminie do 28. lutego 2021 r. lub na adres e-mail: stowarzyszenie.cittaslow@gmail.com

 

Formularz ankiety w załączeniu.