Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Informacja Urzędu Miejskiego na temat niezrealizowanego projektu OBO pt. ”Plaża staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka”

Obradująca 21 listopada 2019 r. Komisja Gospodarki i Budżetu podniosła sprawę niezrealizowanego projektu OBO z 2017 r. i przekazanego do realizacji w 2018 r. pt. „Plaża Staromiejska – teren wypoczynkowy i piknikowy nad nowym stawem w centrum Olsztynka.”

Jak się okazuje na  projekt zostały rozpisane przetargi (trzy) i w wyniku ostatniego wyłoniono wykonawcę. Wygrała firma STD Budownictwo Sp. z o. o. z siedzibą w Suszu (kwota: 82 950,00 zł. brutto), z którą we wrześniu 2018 r. podpisano umowę. Zakres prac dla zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w trybie  - „zaprojektuj i wybuduj”.

Pomimo dwóch aneksów przedłużających terminy realizacji zadania, wykonawca nie wywiązywał się z ich warunków, co poskutkowało odstąpieniem Gminy od umowy. W związku z tym Radni na ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu zobligowali obecnego Burmistrza do ponownego uruchomienia procedury przetargowej.

 Link do oferty poniżej:

http://bip.olsztynek.pl/component/phocadownload/category/3040-zbi2714102019-plaa-staromiejska-teren-wypoczynkowy-i-piknikowy-nad-nowym-stawem-w-centrum-olsztynka-obo.html