Przejdź do treści strony

ZŁOTE GODY

50 lat to tak wiele, ale jakże szybko minęły…

Tegoroczne obchody Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, były inne niż dotychczas. Uroczystość podzielono na trzy dni i uczestniczyli w niej Jubilaci, którzy wyrazili zgodę na uczestnictwo w obchodach. Pozostałe, uhonorowane pary małżeńskie odbierają swoje medale osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego w Olsztynku.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ceremonie dekoracji medalami odbyły się 20, 21 i 22 października w sali konferencyjnej Zabytkowej Wieży Ciśnień w Olsztynku.

W tej doniosłej chwili Jubilatom towarzyszyli: Burmistrz Olsztynka - Mirosław Stegienko oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku - Andrzej Wojda, a uroczystość poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynku - Emilia Dumka, dokonali oni dekoracji par przyznanymi Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, wręczenia dyplomów, listów gratulacyjnych i bukietów kwiatów.

W zaszczytnym gronie Dostojnych Jubilatów, którzy otrzymali medale podczas ceremonii znaleźli się:

1.         Państwo Lidia i Zbigniew Fydrych

2.         Państwo Eugenia i Jerzy Jabłońscy

3.         Państwo Irena i Marian Kijkowscy

4.         Państwo Janina i Jan Mrozowscy

5.         Państwo Barbara i Franciszek Sadocha

6.         Państwo Zofia i Ireneusz Słupscy

7.         Państwo Jadwiga i Anatol Usarowicz

 

W trakcie obchodów Jubileuszu Złotych Godów, pary odnowiły przyrzeczenie małżeńskie złożone 50 lat temu. Podziękowały sobie za wspólnie spędzone lata, za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyła Szanownym Jubilatom gratulacje i życzenia z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Burmistrz Olsztynka odczytał list gratulacyjny od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Artura Chojeckiego, który otrzymali wszyscy Jubilaci. Pogratulował uhonorowanym małżeństwom tak wspaniałego jubileuszu i życzył kolejnych lat przeżytych przede wszystkim w zdrowiu, pełnych szczęścia, pomyślności i wytrwałości. Podkreślił, że ten jubileusz, choć obchodzony w trudnych dla wszystkich warunkach, związanych ze stanem epidemicznym w kraju i na świecie, kiedy wszyscy musimy dbać o siebie odbył się, aby pary wiedziały, że o nich pamiętamy i darzymy je szacunkiem. Jednocześnie zaakcentował, że te małżeństwa są najlepszym przykładem dla przyszłego pokolenia ludzi młodych. Pogratulował Parom wychowania dzieci, doczekania się wnuków. Życzenia i gratulacje pięknego jubileuszu złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku - Andrzej Wojda.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniali naprzemiennie: Jarosław Maciej Hacia oraz Bartosz Wilk wspólnie z Marcinem Żebrowskim, którzy witali melodyjnie i muzycznie naszych Szanownych Jubilatów. Wspólnie zaśpiewaliśmy dla nich 100 lat.

Wszystkim Dostojnym Jubilatom wręczono słodki poczęstunek.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimów sanitarnych wprowadzonych w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID- 19 na terenie naszego kraju.  

Wszystkim Jubilatom życzymy, aby dalej szli przez życie mocno trzymając się za ręce, zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze razem oraz pewni swoich uczuć. Życzymy Państwu kolejnych wspaniałych Jubileuszy !

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

A. Bekante

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy okazali swoją pomoc przy zorganizowaniu tej wyjątkowej uroczystości ZłotychGodów.

Emilia Dumka - Kierownik USC w Olsztynku