Przejdź do treści strony

Ułatwienia dla niesłyszących i niedosłyszących

Uprzejmie informujemy, że dnia 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). W związku z tym osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem.

W związku z wejściem w życie ustawy osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą:

1. kontaktować się z Urzędem Miejskim w Olsztynku osobiście zgłaszając się w Sekretariacie Urzędu w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15,

2. komunikować się z Urzędem Miejskim w Olsztynku za pomocą:

- faksu - numer 895195457,

- poczty elektronicznej - ratusz@olsztynek.pl,

- elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Świadczenie będzie realizowane przez pracownika Urzędu Miejskiego w Olsztynku - Ewę Małecką.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miejskiego w Olsztynku (np. e-mailem lub faksem) co najmniej trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA!
W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Miejskim w Olsztynku nie musi być wcześniej uzgadniana.