Przejdź do treści strony

Młodzieżowa rada

Młodzieżowa Rada Miejska w Olsztynku powstała w 2004 roku. Rada skupia 15 radnych, przedstawicieli olsztyneckich szkół: Gimnazjum im. Noblistów Polskich, SPSK Gimnazjum, Liceum im. J. Kaczmarskiego oraz Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza. Aktualnie trwa V kadencja rady.

Celem działania Rady jest upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych ludzi w Mieście i Gminie Olsztynek.

Do zadań Rady należy, w szczególności: opiniowanie projektów mających wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi, prowadzenie działalności informacyjno-doradczej, nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami.

Od 2014 roku młodzieżowa rada współpracuje z Polską Radą Organizacji Młodzieżowych.

W celu wymiany doświadczeń młodzieżowa rada nawiązała współpracę z innymi młodzieżowych radami m.in. z Lubawy, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztyna, Ornety, Płońska. W najbliższej przyszłości młodzieżowa rada planuje nawiązać współpracę ze swoimi rówieśnikami z Iławy.

Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej została zauważona i wyróżniona nagrodami:

  • Super Samorząd 2012 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego,
  • "Laur Najlepszym z Najlepszych" przyznawany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2014 roku,
  • „Najlepsze Praktyki w miastach Cittaslow” przyznana dla naszego miasta w czasie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow, które odbyło się w Holandii w 2014 roku.