Przejdź do treści strony

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Olsztynku

Ryszard Kornowski - Prezes
ul. Rynek 1,
11-015 Olsztynek
tel. 089 519 21 41, 089 519 21 45


Zadania:
- budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu
- zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi
- zarządzanie budynkami mieszkalnymi nie będącymi własnością Towarzystwa