Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Umowa na remont wieży ciśnień podpisana!

W dniu 12 marca br. w Urzędzie Miejskim w Olsztynku została podpisana umowa na realizację inwestycji remontu, przebudowy i rozbudowy wieży ciśnień w ramach zadania pod nazwą „Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży ciśnień”. Wykonawcą zadania, wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego, jest firma Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane „Rombud” Sp. z o.o. z Olsztyna. Wartość zawartej umowy opiewa na kwotę ponad 5 milionów zł. Roboty budowlane mają zakończyć się w czwartym kwartale 2019 r.

Budynek wieży ciśnień będzie pełnił szereg funkcji m.in. szkoleniową, konferencyjną, multimedialną z częścią widokową i rekreacyjną. W ramach inwestycji planuje się rozbudowę obiektu o salę wielofunkcyjną, pomieszczenia wc, szatnię, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie techniczne.

Inwestycja jest dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 . Działanie 6.1. Poddziałanie 6.1.1.).