Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Bezpłatne porady prawne w Olsztynku!

Mieszkańcy Olsztynka mogą korzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez adwokatów oraz radców prawnych. Pomoc prawna działa na mocy porozumienia podpisanego przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie z gminami Biskupiec, Barczewo, Dobre Miasto, Olsztynek i Stawiguda.

Bezpłatna pomoc prawna to ukłon w stronę potrzeb mieszkańców. Zapotrzebowanie społeczne na porady prawne i obywatelskie jest coraz większe. Wielu mieszkańców nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnego radcy prawnego czy adwokata.

Zainteresowane osoby będą mogły skorzystać z pomocy z różnych dziedzin prawa m.in. zostaną poinformowani o aktualnych regulacjach prawnych, prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów, wskazania sposobu rozwiązania problemu prawnego.

Więcej informacji dotyczącej bezpłatnej pomocy prawnej na stronie Powiatu Olsztyńskiego pod linkiem

Warunkiem uzyskania pomocy jest złożenie pisemnego oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Olsztynku

(prowadzony jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich „Wizja Lokalna” z Olsztyna)

Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, pokój nr 7a

poniedziałek – godz. 8:30 – 12:30

wtorek – godz. 12:30 – 16:30

środa – godz. 12:30 – 16:30

czwartek – godz. 12:30 – 16:30

piątek – godz. 12:30 – 16:30