Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Dni adaptacyjne w grupie przedszkolnej 5 i 6 - latków w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Adaptacja dziecka w przedszkolu może mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania dziecka w nowym środowisku. Spotkania takie pozwolą na zmniejszenie lęku dziecka wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń. We wrześniu przyjdą do znanego już im miejsca. Mając świadomość powagi tego postanowiliśmy wprowadzić dzieci w przedszkolny świat. Zaproponowaliśmy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom w dniach 28 - 30 sierpnia zajęcia adaptacyjne w naszej szkole. W trakcie spotkań dzieciaki brały czynny udział w różnych formach aktywności zawierających różne elementy zabaw ogólnorozwojowych. Zajęcia adaptacyjne to nie tylko sposób na ciekawe spędzenie czasu przez przyszłe przedszkolaki, ale to również czas, w którym ich rodzice mogą spotkać się razem, wymienić doświadczenia i porozmawiać.

                                                                Jolanta Wieczorek