Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

ZŁOTE GODY

50 lat to tak wiele ale jakże szybko minęły te lata …

W dniu 24 lipca 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Olsztynku odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.

W tej wyjątkowej uroczystości uczestniczyło 9 par małżeńskich z terenu miasta i gminy Olsztynek, które swoje 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodziło w pierwszej połowie br. Na tę niecodzienną uroczystość pary przybyły w gronie najbliższej rodziny, przyjaciół i znajomych.

W tym zaszczytnym gronie byli wspólnie z nami, Dostojni Jubilaci:

  1. Państwo Czesława i Stanisław Golik.
  2. Państwo Zofia i Janusz Gorzkowscy.
  3. Państwo Ewa i Jerzy Kozłowicz.
  4. Państwo Kazimiera i Jerzy Michalak.
  5. Państwo Janina i Józef Panasiuk.
  6. Państwo Maria i Stanisław Skłodowscy.
  7. Państwo Stanisława i Ryszard Staszak.
  8. Państwo Urszula i Edward Szelugowscy.
  9. Państwo Teresa i Jan Ustach.

W uroczystości wzięli udział Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko, Zastępca Burmistrza Olsztynka Anna Luśnia, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku Irena Pisarewicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynku Emilia Dumka.

Uroczystość Złotych Godów prowadziła Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynku
Emilia Dumka. W trakcie obchodów jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego pary odnowiły przyrzeczenie złożone 50 lat temu. Podziękowały sobie za wspólnie spędzone lata, za okazaną miłość, przywiązanie i opiekę. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego złożyła Szanownym Jubilatom gratulacje i życzenia z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko odczytał list gratulacyjny od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Artura Chojeckiego, który otrzymali wszyscy Jubilaci. Złożył Dostojnym Jubilatom również serdeczne gratulacje tak wspaniałego jubileuszu i życzył kolejnych lat pełnych szczęścia, pomyślności i wytrwałości. Podkreślił, że ten jubileusz obchodzony przez pary jest najlepszym przykładem dla przyszłego pokolenia ludzi młodych. Pogratulował Parom wychowania dzieci, doczekania się wnuków a nawet prawnuków. Życzenia i gratulacje za wytrwałość tych wspólnie spędzonych lat, za dobry przykład i wzór dla młodego pokolenia złożyła w imieniu Rady Miejskiej, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku Irena Pisarewicz.

Dekoracji przyznanymi medalami z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, wręczenia dyplomów, listów gratulacyjnych i bukietów kwiatów dokonali: Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko, Zastępca Burmistrza Olsztynka Anna Luśnia, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku Irena Pisarewicz oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Olsztynku Emilia Dumka.

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego uświetnił występ zespołu „Swojska Nutka” z Klubu Seniora. Koncert w pełni nawiązywał tematycznie do tego pięknego jubileuszu tj. do Złotych Godów.  Oprawę muzyczną zapewnił również Pan Jarosław Maciej Hacia, który przy wejściu witał melodyjnie naszych Szanownych Jubilatów. Wspólnie zaśpiewaliśmy dla nich 100 lat.

Wszystkich Dostojnych Jubilatów i ich gości (rodzinę i przyjaciół) podjęto słodkim poczęstunkiem.

Wszystkim Jubilatom życzymy aby dalej szli przez życie mocno trzymając się za ręce, zawsze uśmiechnięci i szczęśliwi, zawsze razem oraz pewni swoich uczuć. Życzymy Państwu kolejnych wspaniałych Jubileuszy !

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość
w ręce i przenieść ją przez całe życie”.

A. Bekante

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy okazali swoją pomoc przy zorganizowaniu tej wyjątkowej uroczystości ZłotychGodów.

Emilia Dumka - Kierownik USC w Olsztynku