Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Od stycznia tego roku młodzież  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskichmiała możliwość realizowania swoich  pasji i zainteresowań na zajęciach prowadzonych w ramach Projektu „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek”. Różnorodność tematyczna zajęć była olbrzymia - od języka angielskiego, przez przedmioty matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia), programowanie, robotykę, grafikę komputerową i wektorową, po ortografii, zajęcia rewalidacyjne (terapia ręki), terapię pedagogiczną, socjoterapię, logopedię i arteterapię. Z tak urozmaiconej oferty skorzystali  uczniowie w różnym wieku - od klasy drugiej podstawówki - po trzecią gimnazjalną. 

Nasza młodzież rozwijała swoje kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne nie tylko podczas cotygodniowych zajęć. Uczestniczyła w „Festiwalu eksperymentów”, w czasie którego miała szanse zgłębiać wiadomości  z zakresu chemii, fizyki i informatyki, obserwując doświadczenia naukowe (najciekawsze doświadczenia to te z suchym lodem i ciekłym azotem). Brała udział w wycieczce do olsztyńskiej „Akademii Nauki”. Podczas naukowego show uczniowie poznawali m.in. tajemnice magnetyzmu, rozszczepienia światła, ciśnienia powietrza i elektrostatyki. Część młodzieży realizowała się w „Grze biznesowej”. Niektórzy będą mogli wziąć udział w półkoloniach naukowych w ostatnim tygodniu sierpnia.

Projekt „Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek” jest skierowany także do nauczycieli, którzy mieli możliowść wzbogacenia swojej wiedzy i  umiejętności na przeznaczonych dla nich kursach i szkoleniach.

Z funduszy Projektu zakupiono liczne pomoce dydaktyczne, które już wzbogaciły pracę na  lekcjach i długo jeszcze będą służyły naszym uczniom.

I to jeszcze nie koniec. Projekt jest realizowany do końca grudnia 2019 roku. Od września czekają więc nowe zajęcia, nowe wycieczki i  nowe doświadczenia.

Iwona Szumska