Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

"Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek" w SP 2 w pigułce

Sześć miesięcy pracy siedemnastu grup w ramach projektu "Akademia nowoczesnych szkół Gminy Olsztynek" realizowanego m.in. w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego za nami. Bawiliśmy się świetnie, zdobywając kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, językowe i informatyczne. Uczniowie, oprócz cotygodniowych zajęć projektowych, wzięli udział w "Festiwalu nauki", wycieczce do Olsztyna, "Grze biznesowej". Czekają ich też półkolonie "naukowe" w sierpniu. Beneficjentami projektu była też liczna grupa nauczycieli (ponad trzydziestu), którzy doskonalili na kilku kursach swoje umiejętności pedagogiczne i informatyczne. Natomiast tego, co zostało zakupione w ramach projektu, nie da się wyliczyć. Matematycy, fizycy, informatycy, nauczyciele przyrody i biologii oraz chemik mają wspaniale wyposażone pracownie, co pozwoli im  jeszcze skuteczniej zachęcić uczniów do zgłębiania wiedzy ścisłej. Mamy też czterech stypendystów.

Słowem - ostatnie pół roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, obfitowało w wiele twórczych działań w ramach projektu UE. Zabawę z projektem zakończyli jedynie ósmoklasiści, młodsi uczniowie wrócą do swoich grup już we wrześniu. Będzie się działo!

                                                                       Szkolny opiekun projektu Anna Ciesielska