Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Teleopieka

5 czerwca 2019 roku Gmina Olsztynek podpisała umowę w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Marszałkowskim na świadczenie usług opiekuńczych
w formie Teleopieki.

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne osoby starsze zainteresowane skorzystaniem z takiej formy opieki, oraz rodziny lub bliskich osób starszych, niesamodzielnych.

Spotkanie odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godzinie 12.00 w sali 18. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku.

System Teleopieka to różnego rodzaju rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości,
że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość czasu w samotności.Są wówczas pozbawieni podstawowej opieki.

Z drugiej strony system Teleopieka dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.

Klasyczne rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS i sprawny telefon stacjonarny lub komórkowy, na który dokonywane jest połączenie z podopiecznym.