Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

,,Międzygminna Corrida Ortograficzna” Waplewo 2019 r.

,,Dyktanda wkrótce staną się fraszką, a testy wręcz dziecinną igraszką.
Pisanie przestanie być udręką, gdy słowniki masz pod ręką”.

31 maja br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Waplewie odbyła się ,,Międzygminna Corrida Ortograficzna”, która stanowiła podsumowanie projektu ,, Piękno i wyjątkowość języka ojczystego ważne dla każdego Polaka”. Zorganizowano cztery konkursy ortograficzny dla klas IV-VI, kaligrafii dla klas IV-VI i klas II-III oraz plastyczny ,,Pomyśl, narysuj, zapamiętaj”. Uczestniczyło w nich 55 laureatów szkolnych konkursów z 5 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku, Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku, Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Szkotowie i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie.

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie Piotr Kolek przywitał wszystkich zebranych oraz wręczył nagrody uczniom klasy VIII, którzy brali udział w XX Powiatowym Konkursie Ortograficznym „Corrida Ortograficzna” im. Marka Domagalskiego w Olsztynku. Jakub Cendrowski zajął III miejsce w zmaganiach ortograficznych, a Julia Piesiak  I miejsce w konkursie kaligrafii.

Jak zwykle, emocji było co niemiara, najwięcej przed pisaniem dyktand z trudnymi wyrazami i tekstów kaligraficznych, a potem podczas oczekiwania na ogłoszenie wyników. Uczestnicy konkursów mogli odprężyć się i wziąć udział w zabawach prowadzonych przez SU. Nauczyli się pląsów, śpiewali wspólnie piosenki, wykonywali prace plastyczne-wariacje na temat dłoni, pisali listy do rodziców z wykorzystaniem wyrazów z rozsypanki. Uczniowie spędzili czas miło i przyjemnie, bawiąc się wspólnie i ucząc. Do zabaw włączyła się Zastępca  Burmistrza Olsztynka Anna Luśnia - gość honorowy. Wspólne spędzanie czasu to również jeden z elementów integracji rówieśników z różnych szkół.

Dyplomy oraz cenne nagrody książkowe wręczyli zwycięzcom: Zastępca Burmistrza Olsztynka Anna Luśnia oraz Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Waplewie Piotr Kolek. Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i długopisy.

Cele projektu zostały zrealizowane. Wzięło w nim udział około 500 uczniów z 5 szkół, którzy uczestniczyli w warsztatach ortograficznych, kaligraficznych i plastycznych. Rozwinęli swoje umiejętności z zakresu pisowni (poprawność ortograficzna i staranność zapisu). Popełniają mniej błędów, zwiększyli ,,czujność ortograficzną”. Przywiązują też większą wagę do starannego zapisu. Wykorzystują również skojarzenia rysunkowe do zapamiętania trudnych wyrazów, np. homonimów. Uczniowie mogli także spotkać się ze swoimi rówieśnikami z innych szkół i porównać umiejętności, uczestnicząc w konkursach. Nauczyciele wymienili doświadczenia i zaplanowali dalsze działania w tym kierunku w przyszłym roku szkolnym. W dobie komputerów i telefonów komórkowych uczniowie często marginalizują znajomość prawideł ortograficznych i staranność pisania, zapominają o stosowaniu znaków diakrytycznych. 

Dyrektor Piotr Kolek podziękował wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do konkursów i podkreślił, że należy dbać o nasz  język ojczysty, ponieważ jest niepowtarzalny i piękny. Możemy być dumni, ze swojego języka, którym od wieków posługiwali się nasi przodkowie, a my obecnie. Pielęgnowali go, uczyli swoje dzieci nawet w trudnych czasach zaborów, kiedy  mówienie po polsku było surowo zabronione i karane.

Język jest jednym z elementów naszej tożsamości narodowej i świadczy o szacunku do kraju. Uczniowie, którzy brali udział w tych konkursach, udowodnili, że znają tajniki  trudnej polskiej ortografii oraz interpunkcji.

Organizatorzy konkursów: Urząd Miejski w Olsztynku, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Waplewie i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Okolic ,,Bądźmy Razem”.

Organizatorzy dziękują wszystkim pracownikom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie, którzy włączyli się w przygotowanie konkursów.

                                                                                                             Jolanta Rutkiewicz