Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna” im. Marka Domagalskiego

10 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku odbył się  XX Powiatowy Konkurs Ortograficzny „Corrida Ortograficzna” im. Marka Domagalskiego pod honorowym patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

Aby wprowadzić uczestników w odpowiedni nastrój, szkolny zespół kameralny zagrał utwór Carlosa Gardeli pt. „Por una cabeza” (tango). Następnie pani dyrektor Irena Jędruszewska powitała wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości, nauczycieli i opiekunów oraz uczestników konkursu. Wśród zaproszonych gości byli: p. Anna Luśnia – Zastępca Burmistrza w Olsztynku, p. Dariusz Człapiński – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki, przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie, p. Andrzej Wojda – Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku, p. Alicja Woźnicka – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych w Olsztynku, p. Stefania Domagalska – siostra  śp. Marka Domagalskiego, p. Andrzej Błaszczuk – twórca statuetki „Mistrz Kaligrafii”, p. Wojciech Tański – konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, p. Beata Bukowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku.

Doceniając tradycję organizacji konkursu i jego ideę, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty objął go honorowym patronatem. Jest to dowód szacunku i uznania wieloletniej tradycji olsztyneckiej inicjatywy.

Pani Violetta Panasiuk-Michalak, prowadząca imprezę, przybliżyła wszystkim zebranym historię konkursu oraz cele, jakie mu przyświecały.

Powiatowy Konkurs Ortograficzny po raz pierwszy odbył się w kwietniu 2000 roku. Zorganizowany został przez zespół nauczycieli polonistów oraz nauczycieli biblioteki pod kierunkiem pana Marka Domagalskiego. Jego celem jest przede wszystkim dbałość o piękno języka polskiego, propagowanie idei poprawnej pisowni oraz motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych. Obecnie konkurs ma charakter cykliczny i jest zawsze swoistym świętem ortografii. Jego uczestnikami są uczniowie, którzy przeszli w swoich szkołach eliminacje i w dziedzinie ortografii są najlepsi. Od 20 lat na olsztyneckiej arenie mierzą się torreadorzy ze Stawigudy, Purdy, Biesala, Gietrzwałdu, Jonkowa, Barczewa, Dobrego Miasta, Biskupca, Waplewa, Jezioran, Butryn i Olsztynka. Głównym zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu dyktanda zgodnie z zasadami poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Od samego początku autorami dyktand byli nauczyciele języka polskiego z olsztyneckich szkół. Natomiast od kilku lat arcyciekawe teksty na „Corridę Ortograficzną” tworzy p. Wojciech Tański – konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, dzięki temu stał się również współorganizatorem tego konkursu.

Konkurs ma zawsze bardzo uroczystą oprawę i odbywa się w miłej atmosferze. Dekorację sali przygotowali uzdolnieni plastycznie uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem p. Małgorzaty Pingot – nauczyciela plastyki. Ogromne zainteresowanie wzbudza byk, dość dużych rozmiarów, który kojarzy się z „Corridą”. Konkursowi towarzyszą często przedstawienia teatralne lub krótkie koncerty muzyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Poza tym goście z sąsiednich gmin mają szansę poznania lokalnych atrakcji turystycznych. W tym roku uczestnicy obejrzeli  w Galerii Muzeum Budownictwa Ludowego wystawę pt. „Sztuka wątku” oraz zwiedzili Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB i historii Olsztynka, które mieści się w budynku Urzędu Miasta.

Aby upamiętnić pomysłodawcę tego konkursu oraz dokonania znakomitego polonisty i wspaniałego wychowawcy kilku pokoleń młodzieży, Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku w 2019 r. podjęła decyzję  o nadaniu Corridzie imienia Marka Domagalskiego. Z radością będziemy kontynuować jego dzieło, gdyż pielęgnujemy język ojczysty i pragniemy, by polszczyzna żyła i rozwijała się w swoim najlepszym wydaniu. Te wartości chcemy przekazywać naszym uczniom. Serdeczne podziękowania zostały skierowane do p. Stefanii Domagalskiej za możliwość korzystania z wizerunku i wykorzystania danych osobowych w celu promocji konkursu. Pani Stefania była bardzo wzruszona, kiedy odbierała podziękowanie z rąk pani dyrektor. Powiedziała ze łzami w oczach, że Marek żył szkołą. My, jako koleżanki i koledzy Marka, doskonale o tym wiedzieliśmy.

Następnie pani dyrektor wręczyła podziękowania panu Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady Miasta, Przewodniczącej Rady Szkoły, Przewodniczącej Rady Rodziców, panu Wojciechowi Tańskiemu, panu Andrzejowi Błaszczukowi za wieloletnie wspieranie naszego konkursu.

Jubileuszowe dyktando nosiło tytuł „ O Olsztynku w telegraficznym skrócie”.

Przysporzyło ono wiele problemów piszącym, bo nikt z uczestników konkursu nie napisał go poprawnie. W zmaganiach ortograficznych wzięło udział 23 uczestników z 7 szkół podstawowych powiatu olsztyńskiego ziemskiego. Komisja konkursowa sprawdziła wszystkie prace i wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce zajęła Eliza Płotnikowa z SP nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, II miejsceAntonina Kisiel z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stawigudzie, III miejsceJakub Cendrowski z SP im. Jana Pawła II w Waplewie.

Tytuł Mistrza Kaligrafii otrzymała Julia Piesiak ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Waplewie.

Później zostały wręczone dyplomy i nagrody, które ufundowała Rada Szkoły, Urząd Miasta i firma TYMBARK.  

                                                                                                          Violetta Panasiuk-Michalak

                                                                                                                                                             Danuta Salamon