Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Msza św. za Ojczyznę z okazji Święta Konstytucji 3. Maja

Z okazji Święta Konstytucji 3. Maja w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynku została odprawiona uroczysta Msza św. za Ojczyznę. We Mszy udział wzięły władze miasta, poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku i szkół z Gminy Olsztynek, delegacje: Nadleśnictwa Jagiełek i Koła Sybiraków w Olsztynku oraz licznie przybyli mieszkańcy i goście. Mszę Świętą odprawił ksiądz dziekan Stanisław Pietkiewicz. Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku Andrzej Salwin oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Jagiełek złożyli wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi. Cieszy, że tak licznie mieszkańcy, a szczególnie dzieci i młodzież uczestniczyły w upamiętnieniu tego ważnego dla Polaków święta.

3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej. Była ona pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, drugą po amerykańskiej na świecie, doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia. Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji przez Sejm Wielki (1788-1792) dzień 3 maja uznano za  święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas  zawieszone. Przywrócono je po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Po II wojnie światowej w roku 1946 władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania, a próby manifestacji były tłumione przez milicję. W 1951 roku święto zostało oficjalnie zniesione. Od 1990 roku 3 Maja znów jest oficjalnym świętem państwowym w Polsce, dniem wolnym od pracy.