Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Ogłoszenie konkursu Działaj Lokalnie 2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” informuje, iż z dniem 29.04.2019 r., rusza nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” w gminach: Barczewo, Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek, Pasym, Purda, Stawiguda. Celem konkursu „Działaj Lokalnie” jest wspieranie projektów społecznych, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w imieniu których złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL.

Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie do 5.500,00 zł. Całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi 55 000,00 zł.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dostępnymi na stronie:

http://www.dzialajlokalnie.poludniowawarmia.pl/post/120_ogloszenie_konkursu_dzialaj_lokalnie_2019

Jednocześnie informujemy, że w dniu 7 maja 2019 r. o godzinie 16:30 w Centrum Edukacji i Promocji w Łajsach Gm. Gietrzwałd odbędzie się spotkanie informacyjne.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie” można uzyskać:

Tomasz Piłat – koordynator „Działaj Lokalnie” tel. 502 46 76 74

Jolanta Elzner– specjalista  tel. 89 672 96 43