Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku dnia 27 marca 2019 r. odbyły się gminne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 21 uczniów w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe (klasy I-VI) - 9 osób, szkoły podstawowe (klasy VII-VIII) oraz klasy gimnazjalne (klasy II i III) - 8 osób i szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne - 4 osoby. Uczestnicy turnieju wykazali się szeroką wiedzą na temat przepisów przeciwpożarowych, znajomością sprzętu gaśniczego i ogólnej profilaktyki przeciwpożarowej. Turniej przebiegał w dwóch etapach - składał się z części pisemnej, która obejmowała 20 pytań testowych oraz części ustnej. Komisja w składzie: Stanisław Pisarski Komendant Miejsko-Gminny OSP w Olsztynku, Grzegorz Pałęcki Naczelnik OSP w Olsztynku oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Olsztynku Agnieszka Tomaszewska Kierownik Referatu Promocji i Muzeum Historii Olsztynka, Natalia Bałdyga-Mojsik i Paweł Pschuk, wyłoniła zwycięzców konkursu:

Pierwsza grupa wiekowa (szkoły podstawowe - klasy I-VI) :

I miejsce - Ziemowit Smoliński, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Witolda Pileckiego
w Olsztynku                                                                                                                        
II miejsce - Hanna Makrucka, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie
III miejsce - Bartosz Sobierajski, Szkoła Podstawowa n r 1 im. Noblistów Polskich
w Olsztynku

Druga  grupa wiekowa (szkoły podstawowe - klasy VII-VIII oraz klasy gimnazjalne - klasy II i III):

I miejsce - Eliza Płotnikowa, Szkoła Podstawowa n r 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
II miejsce - Jakub Niestępski, Szkoła Podstawowa n r 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku
III miejsce - Małgorzata Zega, Szkoła Podstawowa n r 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku

Trzecia grupa  wiekowa (szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne):

I miejsce - Marcin Lewandowski, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kaczmarskiego w Olsztynku
II miejsce - Tomasz Sobol, Zespół Szkół im. K. C. Mrongowiusza w Olsztynku
III miejsce - Milena Budka, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kaczmarskiego w Olsztynku

Laureaci z rąk Burmistrza Olsztynka Mirosława Stegienko otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy okolicznościowe za udział w konkursie. Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko podziękował nie tylko wyróżnionym uczniom turnieju, ale również ich opiekunom za wkład oraz przygotowanie uczestników do konkursu.

Laureaci pierwszych i drugich miejsc w trzech kategoriach wiekowych zakwalifikowali się do eliminacji powiatowych XXXXII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” który odbędzie się 5 kwietnia  2019 r. godz. 10.00 w sali gimnastycznej Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi ul. Mariańska 3A w Olsztynie. Wyłonieni zwycięzcy uzyskają prawo rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

Eliminacje zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku przy współudziale Urzędu Miejskiego w Olsztynku.

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych turnieju.