Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Powitanie Nowego Roku 2019

Jasełka pod hasłem „Bóg się rodzi” w Szkole Filialnej w Mierkach

Jasełka to współczesne religijne przedstawienie związane z narodzinami Chrystusa, które wzorowane jest na średniowiecznych przedstawieniach zapoczątkowanych przez św. Franciszka z Asyżu. Święta Bożego Narodzenia to piękne święta, z którymi my Polacy jesteśmy bardzo związani. Staramy się by wspólnie...

Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne Burmistrza Olsztynka i Przewodniczącego Rady Miejskiej

Olsztynecki Jarmark Wigilijny

15 grudnia Olsztynecki Jarmark Wigilijny tradycyjnie odbył się w rynku naszego miasta oraz w Bibliotece Miejskiej, występy na scenie poprzedziła Parada ze Świętym Mikołajem. Na scenie plenerowej przez cały dzień prezentowały się przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego, uczniowie ze szkół podstawowych...

Czytaj więcej

Spotkania wigilijne i jasełka w Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku

Ostatni dzień nauki przed przerwą świąteczną to bardzo uroczyste i jednocześnie tradycyjne spotkania wigilijne w grupach wiekowych, z opłatkiem, obecnością księdza proboszcza z Wigwałdu i różnorodnością potraw. Nie zabrakło również śpiewania kolęd i spokojnego cieszenia się wzajemną obecnością. To...

Czytaj więcej

Paczka na Litwę

W ramach projektu „Dwójka dla Niepodległej” Szkoła Podstawowa nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku podjęła działanie „Dwójka Polakom na Kresach”, którego celem była pomoc polskim szkołom na Litwie: Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole i dwóm szkołom na terenie parafii...

Czytaj więcej

Wieści z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku

15 grudnia odbyła się ostatnia tego roku akcja poboru krwi zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Elgnówku. Jak zwykle odbyła się ona w tutejszej Szkole Podstawowej im. Erwina Kruka. Wzięło w niej udział 47 osób, a wśród nich Wiceburmistrz, pracownicy służby leśnej, policjanci,...

Czytaj więcej

Warsztaty bożonarodzeniowe w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku

Warsztaty w zabytkowej chałupie wprowadziły uczniów z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku w atmosferę dawnych świąt. Pod troskliwą opieką pań nauczycielek: Jolanty Sałackiej, Elżbiety Iwanowicz i Magdaleny Wilk oraz kierunkiem pracowników merytorycznych skansenu, dzieci...

Czytaj więcej

„Mikołaj w przedszkolu”

Wizyta świętego Mikołaja w Szkole Filialnej w Mierkach

W dniu 6 grudnia br. Szkołę Filialną w Mierkach odwiedził święty Mikołaj...

Czytaj więcej