Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

RECEPTA NA SZCZĘŚCIE
Wystarczy znaleźć się wśród planet,
Nie wiedzieć, co to  niebyt jest.
Odgrodzić się od ciszy słowem,
Bliźnim serdeczny czynić gest.
I jeszcze słońce mieć na co dzień,
Przyjaciół, miłość, pełny trzos.
Nic zwyczajnego nie dostrzegać,
W tym co przynosi ci twój los.
Janina Dobrowolska


Dzisiaj odbyło się w Wieży Ciśnień w Olsztynku spotkanie poświęcone popularyzacji poezji lokalnej i jej twórców pod nazwą  „Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”. W wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: Tomasz Maria Starowieyski – Pełniący Funkcję Burmistrza Olsztynka, Irena Pisarewicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Olsztynku, Alicja Woźnicka – Radna Olsztynka, Irena Jędruszewska – Dyrektor, Ewa Orłowska, dyrektor Zespołu Szkół w Olsztynku im. K.C. Mrongowiusza w Olsztynku, Alina Wołodkiewicz – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynku, rodzina i bliscy poetów.
W ramach panelu literackiego, podczas uroczystości recytowano utwory i prezentowano twórczość Janiny Dobrowolskiej, Alicji Chrzanowskiej, Janiny Gancarz oraz Marcina Cieleckiego. Celem spotkania było rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości na słowo poetyckie, integracja miłośników literatury w różnym wieku oraz kreowanie mody na czytanie wierszy. W kameralnej scenerii, przy świecach, pięknych bukietach kwiatów i wystawie tematycznej prezentującej Więżę Ciśnień w Olsztynku przez ponad godzinę były recytowane wiersze o różnej tematyce. Prezentacja twórczości poszczególnych poetów przeplatana była występem w wykonaniu zespołu wokalnego z Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku. 


„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

„Czytanie łączy pokolenia – strofy, wersy, rymy i … Olsztynek”.

Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH