Przejdź do treści strony

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W OLSZTYNKU

Kazimierz Borkowski - Kierownik
ul. Rynek 1,
11-015 Olsztynek
tel. 89 5195 466

Zadania:
- administrowanie budynkami stanowiącymi własność Gminy wraz z przyległymi terenami
- administrowanie budynkami wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy, o ile Wspólnota Mieszkaniowa tak postanowi