Przejdź do treści strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynku

Ewa Szerszeniewska - Dyrektor
ul. Świerczewskiego 19
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 26 94
tel. 89 519 21 31
 

www.olsztynek.naszops.pl

ewa.szerszeniewska@olsztynek.naszops.pl
sekretariat@olsztynek.naszops.pl
pomoc@olsztynek.naszops.pl
swiadczenia@olsztynek.naszops.pl
finanse@olsztynek.naszops.pl
projekty@olsztynek.naszops.pl

 

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 19

tel. 89 519 44 16

kis@olsztynek.naszops.pl


Godziny urzędowania: 7:00 - 15:00

Zadania:
zbieranie informacji o sytuacji życiowej osób i rodzin potrzebujących pomocy, organizowanie i prowadzenie środowiskowej pomocy społecznej w zakresie: świadczeń pieniężnych, usług opiekuńczych nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi; doradztwa prawnego i socjalnego, organizowanie pomocy instytucjonalnej, opracowywanie projektów planów finansowo-rzeczowych i budżetu pomocy społecznej, prowadzenie spraw dotyczących dodatków mieszkaniowych

Organizuje działalność:
♦ Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
♦ Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin.
♦ Klubu Seniora oraz innych grup samopomocowych i terapeutycznych.
♦ Klubu Integracji Społecznej.
♦ Świetlica Profilaktyczna.