Przejdź do treści strony

Gminne Centrum Zdrowia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Olsztynku

11-015 Olsztynek ul. Chopina 11
tel. 89-519-26-83, 89-519-27-83, 89-519-35-02
fax 89-519-35-63

tel. Rejestracja ogólna 89-519-26-83, 89-519-27-83

Pogotowie Ratunkowe 112, 999, 89-519-29-99

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 89-522-02-52

Poradnia Fizjoterapii 89-522-02-43

Poradnia Otolaryngologiczna 89-522-02-57

Poradnia Chirurgiczna 89-522-02-58

Z-ca Dyrektora ds. medycznych 89-519-20-36

Księgowość 89-522-02-41

 

http://spzoz-olsztynek.qi.pl/