Przejdź do treści strony

Zabytkowe parki i pozostałości dworów

Gąsiorowo

Największą atrakcją jest tu pałac zbudowany w latach 1810-1820 w stylu klasy­cystycznym, usytuowany na wzgórzu, tuż nad malowniczym jeziorem. Powstał na fundamentach starszej budowli rycerskiej pochodzącej prawdopodobnie z XVI wieku. Główne wejście umieszczono od strony za­chodniej, od strony wschod­niej znajdują się tarasy i bal­kony z widokiem na jezioro okolone starymi lasami. Bu­dynek liczy około 1200 nr powierzchni użytkowej na trzech kondygnacjach. Posia­da 12 pokoi, salon, hali, oran­żerie i piwnice. W 1945 roku ostatni właściciel zdążył wy­wieźć najcenniejsze przedmioty z pałacu. Rosjanie zajmowali majątek do 1949 ro­ku i przekazali w dobrym stanie władzom polskim. W latach pięćdziesiątych do­konano znacznej dewastacji obiektu, ograbiono resztki wyposażenia, zrywając ze ścian boazerie z czarnego dębu, a z podłóg piękne drewniane mozaiki. W 1959 roku w pomieszczeniach pałacowych umieszczono ośrodek wczasowy "Salve". W 1997 roku obiekt przeszedł w prywatne ręce. Jest to najlepiej zachowany pa­łac na terenie gminy Olsztynek. W parku dworskim rosną drzewa liściaste liczą­ce ponad 100 lat, między innymi około stupięćdziesięcioletni klon.

Jadamowo

Folwark należał do majątku w Witramowie. W końcu XIX wieku zbudowano dworek w stylu klasycystycznym, na brzegu jeziora Mielno. Wokół pałacu zało­żono i krajobrazowy. Z dawnego drzewostanu zachowały się jedynie lipy i graby. Po woj­nie dworek znalazł się w posiadaniu PGR i został w dużym stopniu zdewastowa­ny przez mieszkające w nim rodziny robotników rolnych. W 1996 roku posia­dłość stała się własnością prywatną. Aktualnie przeprowadzany jest generalny re­mont budynku oraz porządkowanie starego parku. Ma tu powstać hotel, z kor­tami tenisowymi i przystanią żeglarską.

Łutynówko

Do dworku prowadzi aleja o długości około 500 m, brukowana i obsadzona dwoma rzędami kasztanów. Pałac z końca XIX wieku stoi na wysokim brzegu jeziora Wenyk. Ma ładne otoczenie - pofałdowany teren, kępy drzew, a w dole roz­ciągająca się tafla jeziora. Dworek jest niezbyt duży, wzniesiony w stylu charak­terystycznym dla budownictwa z końca XIX wieku. Ciekawszy element to wie­życzka zakończona metalowym dachem w kształcie hełmu. Zabudowania otaczał niegdyś niewielki park, po którym pozostało kilkanaście starych drzew. Całość jest mocno zniszczona, dworek wymaga kapitalnego remontu.

Nadrowo

Dawniej był tutaj majątek ziemski, a w drugiej połowie XIX wieku zbudowano pałac, otoczony parkiem, składającym się z drzew liściastych. Pałac był dosyć du­ży, znajdowały się w nim 24 pokoje. Przetrwał wojnę i w dobrym stanie zacho­wał się do 1949 roku. W lutym tegoż roku wybuchł pożar, który strawił cały bu­dynek. Zachowały się jedynie schody i piwnice oraz resztki dawnego parku dworskiego.

Warlity Małe

Niewielki pałac, położony na brzegu jeziora Platyny, pochodzi z XIX wieku. Zbu­dowany był z cegły na fundamentach i podmurówce z kamienia polnego. Od stro­ny jeziora posiadał taras widokowy, z drugiej strony przy wjeździe znajdowała się weranda. Całość otaczał park, w którym rosły drzewa liściaste i iglaste. Od kilku lat posiadłość jest nie zamieszkała, budynki wymagają kapitalnego remontu.

Platyny

Niewielki dworek w stylu klasycystycznym z początku XIX wieku usytuowany jest na brzegu jeziora. Obok zabudowań dworskich widać pozostałości parku z drzewami liściastymi.

Witramowo

Z dawnego majątku pozostał jedynie fragment liściastego parku krajobrazowego z początku XX wieku.