Przejdź do treści strony

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku

GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o. W OLSZTYNKU 

Grzegorz Szulc - Prezes

ul. Górna 1
11-015 Olsztynek
tel. 89 519 20 48, 89 519 20 55
fax. 89 519 20 33


Zadania:

oczyszczanie ulic, placów , parkingów, dróg, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dostawa ciepła i ciepłej wody do budynków mieszkalnych, użytkowych, obiektów oświatowych, konserwacja cmentarzy, sieci wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, budynków mieszkalnych, kotłowni c.o.