Przejdź do treści strony

Obchody 15 rocznicy śmierci Jana Pawła II

15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment. Dokładnie o 21.37 Stolica Apostolska wydała komunikat:

„Ojciec Święty powrócił do domu Ojca.” Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Z tej podniosłej okazji, w imieniu wszystkich mieszkańców naszej gminy Burmistrz Mirosław Stegienko złożył pod Pomnikiem Jana Pawła II kwiaty oraz zapalił symboliczne znicze, w hołdzie i ku czci Wielkiego Polaka oraz niezapomnianego Ojca Kościoła.

Proponujemy, w związku z tym, o przyłączenie się do apelu Kard. Dziwisza, który zachęca do zapalenia świec w naszych oknach na znak modlitewnej wspólnoty:

 „Proszę Was wszystkich, Drodzy Bracia i Siostry, o to, byśmy w 15. rocznicę przejścia Jana Pawła II do domu Ojca znów się przy nim zjednoczyli. Bardzo Was proszę, niech nikogo nie zabraknie w tej duchowej wspólnocie 2 kwietnia o godzinie 21.37. Niech wzniesie się do nieba nasza modlitwa zawierzenia”

Burmistrz Olsztynka składa kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II

Złożone wiązanki przez Burmistrza Olsztynka

Najnowsze Informacje

Ogłoszenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.

Szanowni mieszkańcy uspokajamy i doprecyzowujemy:
ŚMIECI BĘDĄ W DALSZYM CIĄGU ODBIERANE NA BIEŻĄCO! WYSYPISKA DZIAŁAJĄ!
Natomiast są zamknięte PSZOKi, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla zwykłych mieszkańców, którym przyszłoby do głowy np. pozbycie się starej wersalki lub przywiezienie indywidualnych śmieci, bo akurat chcą zrobić porządek w piwnicy, garażu lub zrobić remont łazienki i zapragnęliby w dodatku zrobić to własnym sumptem przywożąc takie odpady do ww. punktów osobiście!
Uspokajamy! Nasze śmieci ze śmietników będą normalnie i zgodnie z planem odbierane!!