Przejdź do treści strony

Polessk (Rosja)

Współpraca z Rejonem Polessk

Porozumienie o współpracy Gmin Olsztynek i Polesskiego Rejonu z 1998 r.
(Rosja - Obwód Kaliningradzki, 17 maj 1998)

Porozumienie o współpracy z Rejonem Polessk w Obwodzie Kaliningradzkim. podpisano wiosną 1998r. Już w 1999 r. zrealizowano wspólny projekt „Poznajmy się" w ramach programu Phare Euroregion Bałtyk. W 2000 roku uzyskano dofinansowanie ze środków Phare CREDO na projekt „Organizacje pozarządowe w rozwoju i utrwalaniu współpracy gmin partnerskich". W 2001r. wspólne projekty z Rosjanami realizowali: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Waplewie (obóz międzynarodowy „Przyjaźń niejedno ma imię"), Klub Sportowy „Olimpia" projekt wymiany sportowców pt. „Sport łączy nas jak Bałtyk", Urząd Miejski „Bliskie spotkania Targi gospodarcze gmin partnerskich" oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury „Talent nie zna granic". 20 maja 2003 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu „Artyści i Promocja". Zgodnie z założeniem projektu artyści z Polesska i Olsztynka wykonali scenografię na Dni Miasta, scenariusz filmu promocyjnego o Olsztynku i Polessku oraz prace malarskie pod nazwą Klimaty Olsztynka ( ok. 30). Obejrzeć je można było podczas wystawy zorganizowanej w piwnicach zamkowych w czasie Dni Olsztynka 2003. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Phare Euroregion Bałtyk. W 2004 r. delegacja z Polesska brała udział w obchodach Dni Olsztynka (9-11 lipca) a przedstawiciele Gminy Olsztynek uczestniczyli w obchodach Dni Polesska w dniach 23-24 lipca. Podobnie było w roku 2005 i 2006, gdzie przedstawiciele administracji Rejonu Polessk przebywali w Olsztynku w trakcie Dni Miasta a delegacja z Olsztynka uczestniczyła w lipcowych obchodach Dni Polesska. W grudniu 2006 r w Olsztynku gościli pracownicy zajmujący się pomocą społeczną - kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dziecku, główny specjalista ds. pomocy społecznej oraz pracownik odpowiedzialny za kontakty zagraniczne administracji Polessk. W trakcie pobytu zapoznali się z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Olsztynku oraz Domu dla Dzieci „Nad Jeziorem". W maju bieżącego roku przedstawiciele Polesska uczestniczyli w obchodach 110-lecia OSP w Olsztynku. Dnia 1 czerwca 2007 weszła w życie umowa między Wspólnotą Europejska a Federacja Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Umowa wprowadziła obowiązek okazywania w trakcie procesu wizowego oryginałów dokumentów potwierdzających cel podróży. W takim dokumencie należy wskazać indywidualne dane zapraszanych obywateli, w tym datę urodzenia, serię i numer paszportu oraz cel i okres przewidywanego pobytu. Standardowa opłata za wizę jednokrotną wynosi 260zł. Umowa przewiduje jednak zwolnienie z opłat wizowych uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.  W roku jubileuszowym naszego miasta delegacja z Polesska uczestniczyła w Majówce Olsztyneckiej. W lipcu 2010 roku przedstawiciele z naszego miasta odwiedziła Polessk na dni miasta Polessk.

Polessk (ros. Полесск; do 1946 niem. Labiau, pol. Labiawa) – miasto rejonowe w Rosji w obwodzie kaliningradzkim nad Zalewem Kurońskim. W rejonie polesskim mieszka 18 300 osób (w tym w mieście 7 600 – dane z 2005).

Miasto Polessk powstało w XIII w. z osady rybaków i rzemieślników.
Jego znaczenie wzrosło wraz z budową w XVII w. Kanału Polesskiego, łączącego rzeki Deime i Niemen.
Kanał stał się ważną drogą handlową pomiędzy Polską i Litwą.
Obecnie główną rolę w miejscowym przemyśle odgrywa rybołówstwo i przetwórstwo rybne.
Stare wschodniopruskie dworki w okolicach Polesska, część z nich z przepięknymi ogrodami, jak np. w Mojskoje pozwalają wyobrazić sobie dostatek tamtych lat.

..Już od pierwszego wejrzenia pokochają Państwo ten ukształtowany przez wodę, nieskażony i pełen uroku teren.

Okolice Polesska położonego u ujścia Deime należą do najbogatszych w wodę w całym obwodzie kaliningradzkim.
Panoramę tego regionu wyznaczają rzeczki, bagna i torfowiska.
Wędrując lub pływając kajakiem, z dala od zgiełku cywilizacji, uwolnią Państwo swoje marzenia i zapomną o troskach dnia codziennego.
Godne polecenia są wycieczki do ujścia Deime w okolicach Saliwino lub do "Wielkiego Bagna Torfowego“ w Gromovo.
Należy jednak pamiętać o korzystaniu z pomocy miejscowego przewodnika, gdyż każde zboczenie z wyznaczonego szlaku może być bardzo niebezpieczne...

W czasie kajakowej wyprawy natrafić można na mnogość różnorodnego ptactwa, odkryć np. czarnego bociana, którego cień niespodziewanie zakryje nam słońce.
A może natrafią Państwo na rybaka, który właśnie rozłożył sieci, mając nadzieję na bogatełowy.
Wędkowanie w tej spokojnej okolicy może stać się i dla Państwa zupełnie nowym, interesującym przeżyciem.

Oficjalna strona: http://polessk.gov39.ru/