Przejdź do treści strony

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow"

29 sierpnia w Ośrodku "Łęgucki Młyn" odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow". Licznie przybyli przedstawiciele miasteczek członkowskich omówili m.in. plany i zamierzenia na przyszłość. Podczas spotkania rozważano również korzyści oraz trudności i ograniczenia wynikające z posiadania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Zgromadzeniu towarzyszyło spotkanie przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, podczas którego dyskutowano o rekomendacjach krajowych i regionalnych do Strategii Rozwoju Usług Społecznych na lata 2021-2030. Regionalna Strefa Pomocy - Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin zaprezentowała mechanizmy wdrażania usług społecznych jako odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego. Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej podjęli także dyskusję w temacie „Kluczowe potrzeby i wyzwania w obszarze polityki społecznej".